Hotelijersko-turisticki tehnicar

Nastavni plan za obrazovni profil – hotelijersko-turisticki tehnicar (070 104)

PODRUCJE RADA :  UGOSTITELJSTVO I TURIZAM (A)

OPIS ZANIMANJA

Školovanje hotelijersko-turistickog tehnicara prilagodeno je zahtjevima širokog raspona poslova u hotelima, hotelskih poduzecima, turistickim agencijama i drugim slicnim poduzecima turisticke ponude.
Hotelijersko-turisticki tehnicar radi u mnogobrojnim poslovima na razlicitim radnim mjestima:

• izraduje i ostvaruje evidenciju i ekonomsku rašclambu turistickih i izletnickih aranžmana te aranžmana službenih putovanja,
• obraduje turisticko tržište, obavlja akviziciju, kalkulativne proracune i dopisivanje s domacim i inozemnim poslovnim partnerima uz korištenje stranih jezika i daktilografije,
• koordinira rad službi u turistickoj agenciji i u prodajnom odjelu hotela,
• obavlja šalterske poslove, recepcijske poslove, poslove u propagandnoj turistickoj djelatnosti  i sl.

U obavljanju poslova hotelijersko-turisticki tehnicar koristi uglavnom uredsku opremu.
Zbog izuzetnih napora koje zahtijeva turisticka sezona i izravnih kontakata s turistima i poslovnim partnerima, ovo zanimanje zahtijeva izrazitu psihofizicku spremnost i zdravlje.
Kandidati za ta zanimanja moraju poznavati strane jezike, imati razvijenu opcu kulturu, smisao za ustrojstvo rada i biti komunikativni.

PRAKTICNA NASTAVA HOTELIJERSKO – TURISTICKIH TEHNICARA.

CILJEVI I ZADACI:
– ucenici postupno stjecu znanja u hotelu i drugim objektima za smještaj, upoznavajuci znacajke i kvalitete poslovanja,
– ucenik mora shvatiti povezanost hotelskih dijelova u izvršavanju velikog broja poslova koji doprinose zadovoljstvu gosta i uspješnom poslovanju hotela,
– zadacima i poslovanju hotelskog domacinstva treba posvetiti odredenu pozornost s obzirom na održavanje besprijekorne cistoce i higijene svih hotelskih      prostorija, osobito hotelskih soba, apartmana i sanitarnih prostorija,
– ucenik treba upoznati tehniku rada prijamnog odjela hotela, važnost vodenja svih evidencija o gostima i uslugama uz poseban naglasak na prednosti rada racunalom (veza – prakticna nastava!), postupci obracuna, naplate usluga uz odgovarajuce obrasce sredstva placanja zahtijevaju posebne satove uvježbavanja,
– ucenik treba upoznati prometne djelatnosti u funkciji turizma i turistickog gospodarstva. Oni stjecu znanja o putnickim – turistickim organizacijama i slicnim tvrtkama, s kvalitetama njihovih djelatnika, upucuju se na odgovarajucu dokumentaciju u putnickim agencijama,
– ucenici upoznaju izradu turistickog aranžmana, neophodnu poslovnu suradnju s partnerskim tvrtkama,
– ucenike treba neprekidno osposobljavati za hotelijersko – turisticke djelatnike s posebnim isticanjem korektnog, kulturnog, ugladenog, gostoljubivog komuniciranja s gostima.

viagra online

viagra health

viagra cheap buy

viagra pill

viagra

viagra

viagra

viagra online

viagra

best casino

viagra

viagra onlin?

best casino

casino for money

Odgovori